EN

TEKNİK MAKALELER

OSWatcher Kurulumu

OSWatcher Kurulumu

 • OSWatcher ksh kabuğunda(shell) yazıldığı için sistemimizde ksh olması gerekmektedir. ksh olup olmadığını ve versiyon bilgisi için aşağıdaki komuttan yararlanabiliriz.

# rpm -qa | grep ksh

ksh-20120801-33.el6.x86_64

 

# ksh --version

version sh (AT&T Research) 93u 2011-02-08

 

 • OSWatcher' ın çalışıp çalışmadığı şu şekilde görülür. Eğer çalışan bir oswatcher processi yoksa kuruluma devam edilebilir.
ps -ef | grep -i osw | grep -v grep

 

For latest version , please check the oswatcher RPM package in the Link http://public-yum.oracle.com/repo/OracleVM/OVM3/34_latest/x86_64

 

 • Root kullanıısı ile ilgili rpm paketi /tmp altına indirilir.

wget "http://public-yum.oracle.com/repo/OracleVM/OVM3/34_latest/x86_64/getPackage/oswatcher-7.3.3-2.el6.noarch.rpm" -O /tmp/oswatcher-7.3.3-2.el6.noarch.rpm

cd /tmp
yum install -y oswatcher-*

 

 • OSWatcher durumunu kontrol etmek için

/etc/init.d/oswatcher status

OSWatcher is stopped

 

 

 • Kurulum tamamlandıktan sonra rpm paketi silinebilir.

rm -f /tmp/oswatcher-*

 

 • Servisi başlatmadan önce /etc/sysconfig/oswatcher konfigurasyon değişikliği yapılmalıdır. (60 dakikada bir data toplayıp bu dataları 1 hafta tutacak şekilde ayarlanmıştır.)

cat /etc/sysconfig/oswatcher

The directory where oswatcher logs should be kept

DATADIR=/var/log/oswatcher

The interval (in seconds) between runs runs of statistics collections

INTERVAL=60

The maximum age (in hours) of the various log files

MAXAGE=168

Extra options, for example, "-z gzip" to compress files

OPTIONS=

 

 • Varsayılan olarak oswatcher servisi reboottan sonra tekrar başlayacak şekilde kurulur.

/sbin/chkconfig | grep oswatcher

oswatcher 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

 • Servisi başlatmak için aşağıdaki komut çalıştırılır ve servis durumu kontrol edilir.

/etc/init.d/oswatcher start

Starting oswatcher: [ OK ]

/etc/init.d/oswatcher status

OSWatcher (pid 6656) is running...

 

 • Eğer parametre değişikliği yapılırsa oswatcher servisi restart edilmelidir.

/etc/init.d/oswatcher restart

 

OSWatcher kaldırması

 • Servis durdurulur ve reboottan sonra tekrar çalışmayacak şekilde ayarlanır.

/etc/init.d/oswatcher stop

/etc/init.d/oswatcher status

OSWatcher is stopped

/sbin/chkconfig oswatcher off

 

 • conf dosyasının içeriğinde archive datalarını tutması için gösterilen dizin silinir.

rm -rf /var/log/oswatcher/

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültenlerimiz için kayıt olun

SOSYAL MEDYA

SM hesaplarımızdan bizi takip edin