EN

Oracle Bulut Hizmetleri

Oracle Bulut’a Geçiş ve Yönetim Hizmetleri

 • Oracle Bulut Stratejisi ve yol haritası oluşturulması
 • Hangi sistemlerin Oracle Bulut’ta toplanacağının belirlenmesi
 • Ne tür Oracle Bulut hizmetlerinin kullanılacağının belirlenmesi
  • - SaaS : Software as a Service
  • - PaaS : Platform as a Service
  • - IaaS : Infrastructure as a Service

İş Zekası & Veriambarı Hizmetleri

Doğru bilgi, istenilen an, istenilen yerden, en hızlı şekilde...

Veriambarı yapıları birçok kurumsal sorunuza cevap bulmanızı sağlarken, etkin iş analizleri yapmanızı ve gerçekçi öngörüler ile şirketinizi daha karlı bir yapıda ve daha hızlı büyütmenizi sağlar.

INSPIREIT size ne sunar ?

Veriambarı geliştirme süreçleri, verilerin analiz edilmeye uygun hale getirilebilmesi için planlama, tasarım ve çeşitli kaynak sistemlerden tek bir merkez veritabanına düzenli veri aktarımını gerektirir.

INSPIREIT, bir veriambarı projesi süresince gereken tüm aşamalarda size katma değerli hizmetler sunmaktadır.

INSPIREIT, Doğu Avrupa , Türkiye ve CIS ülkelerinde gerçekleştirdiği birçok büyük çaplı Telekom veriambarı projeleri ile, sektörün önde gelen Veriambarı ve Raporlama Sistemleri Çözüm Sağlayıcısıdır.

Veriambarı yapıları oluşturmadaki uzmanlığı ile INSPIREIT, operasyonel etkinliğinizi arttırmanızı sağlarken, maliyetlerinizi düşürmenizi ve satışlarınızı en etkin şekilde yönlendirmenizi sağlar.

Veriambarı yapılandırma hizmetlerimiz aşağıda yer alan süreçleri içermektedir:

 • Proje Yönetimi
 • Ön Analiz
 • Gereksinim Analizi
 • Veri Ambarı Tasarımı
 • Mantıksal Veri Modellemesi
 • Veriambarı Geliştirme (ETL)
 • Fiziksel Veri Modellemesi
 • Veri Temizleme ve Veri Kalitesi
 • Rapor Tasarımları
 • Özet (Summary) Yapılarının Tasarımı
 • Veri Güvenlik Kontrolleri
 • Veri Ambarı Bakım Çalışmaları
 • Veritabanı Yönetimi
 • Analitik Veri İşleme (OLAP)

İş Zekası / Raporlama Hizmetleri

Gerek oluşturduğunuz veriambarı yapısı gerekse operasyonel verilerinizin bulunduğu sistemler üzerinden etkin bir şekilde raporlama yapmak istediğinizde, size istediğiniz raporları almanızı ve derinlemesine analiz yapmanızı sağlayacak bir araca ihtiyaç duyarsınız.

İş zekası çözümleri, şirket karar vericilerine ve çalışanlarına, doğru bilgiye, istenilen an, istenilen yerden, en hızlı şekilde ulaşılmasını sağlayarak, stratejik kararların en doğru şekilde alınmasını sağlar.

Neden INSPIREIT?

INSPIREIT, birçok sektörde eş zamanlı hizmet vermiş olmanın verdiği bilgi ve teknoloji birikimiyle şirketinizin karar süreçlerini inceler ve bu süreçleri destekleyecek en uygun İş Zekası Çözümünü oluşturmanızı sağlar.

Raporlama ve Analiz taleplerinin toplanmasından, İş Zekası uygulamasının geliştirilmesine ve ilerleyen süreçte desteğinin verilmesine kadar, INSPIREIT size yenilikçi analizlerin yapılabilmesini sağlayacak katma değerli birçok hizmet sunar.

Veritabanı & Sistem Yönetimi

INSPIREIT, Veritabanı, İşletim sistemi, Ağ yönetimi ve Co-location hizmetlerine ihtiyaç duyan kurumlar için Sistem Yönetim Hizmetleri sunmaktadır.

Neden INSPIREIT Sistem Yönetimi ?

Hedeflerinize odaklanın... Bilgi Teknolojileri altyapınızı biz yönetelim.

Sistem Yönetiminde dış kaynak kullanımının size sağlayacağı faydalar:

 • Yüksek performans
 • Düşük maliyet
 • Maliyetli sistem kesintilerinin önlenmesi
 • Yüksek istihdam ve eğitim maliyetlerinin düşürülmesi
 • Hızlı değişen teknolojiye uyum ve etkin kullanım
 • Alanında uzman bir ekip ile çalışma imkanı
 • Risk paylaşımı

Veritabanı Yönetimi (Remote DBA - 7x24 / 5x8)

 • Sürekli destek ve yönetim (7x24)
 • Proaktif yaklaşım ile Garantili Yüksek Süreklilik
 • Oracle, SQL Server, PostgreSQL ve MySQL veritabanlarında yüksek uzmanlık ve tecrübe
 • Oracle Exadata ve Oracle Database Appliance (ODA) yönetimi
 • Veritabanı sistemlerinin periyodik kontrolü ile sürekli gözlem ve erken uyarı sistemleri (MoniStream sistem izleme aracı)
 • Veritabanı sistem tasarımı konusunda ücretsiz danışmanlık
 • Sistem kurtarma işlemlerinde ‘‘Güvenilir ve İspatlanmış Uzmanlık’’
 • Veritabanı Versiyon Yükseltme (Migrations) & Güncellemeler (Upgrades)
 • Oracle RAC, Data Guard, Golden Gate kurulum ve konfigürasyonları
 • Veritabanı ve uygulama performans iyileştirme çalışmaları

 

İşletim Sistemi Yönetimi (Remote OSA - 7x24 / 5x8)

 • Sürekli destek ve yönetim (7x24)
 • Proaktif yaklaşım ile Garantili Yüksek Süreklilik
 • Linux, Solaris, Windows işletim sistemleri üzerinde yüksek uzmanlık ve tecrübe
 • İşletim sistemlerinin periyodik kontrolü ile sürekli gözlem ve erken uyarı sistemleri (MoniStream sistem izleme aracı)
 • Sunucu yapılandırma konusunda ücretsiz danışmanlık
 • Sistem kurtarma işlemlerinde ‘‘Güvenilir ve İspatlanmış Uzmanlık’’

Veri Merkezi Hizmetleri (Colocation & Hosting)

 • 10/100/1000 Mbps port seçenekleri
 • Geliştirilmiş güvenlik sistemleri
 • Yedekli klima, jeneratör ve UPS sistemleri
 • Yedekli omurga
 • Uluslararası operatörlere bağlantı
 • İhtiyaç halinde başka operatörden 2. uplink imkanı
 • %25’i sürekli boş tutulan internet bağlantısı sayesinde hızlı erişim imkanı
 • Firewall
 • Lisans kiralama
 • C-Class IP

Uygulama Geliştirme Hizmetleri

INSPIREIT uygulama geliştirme alanındaki tecrübesi ile size değer katan çözümler sunar.

INSPIREIT’yi uygulama geliştirme alanında farklılaştıran özellik, sağlamıs oldugu diğer hizmetlerdeki tecrübesini ürettiği yazılımlar ile birleştirmesidir.

Sistem yönetimi alanında hizmet verilen birçok müşteride karşılasılan uygulama bazlı problemlerden edinilen deneyim, INSPIREIT’yi sadece yazılım üreten bir şirket olmaktan çıkartarak, geliştirdiği uygulamaları bütünsel bir bakış açısı ile hayata geçirmesini sağlamaktadır.

Proje değerlendirilme aşamasında yapılan detaylı ön analiz çalışmaları ile projenin belirlenen sürelerde tamamlanması ve uygulama geliştirme aşamasının ardından yapılan detaylı test prosedürleri ile uygulamanın sağlıklı çalıştığının garanti altına alınması öncelikli ilkelerdir.Kullanılan teknoloji tercihe bağlı olarak .NET veya Java platformları olacak şekilde değişmektedir.

Yazılım geliştirme adımları

 • İş ihtiyaçların doğru analizi
 • İhtiyaçların karşılanabilmesi için seçilmesi gereken en uygun teknoloji ve mimarinin belirlenmesi
 • Proje risklerini en aza indirecek ve projenin maliyetini en kısa zamanda karşılayabilecek çalışmaların yapılması
 • Tecrübeli bir ekiple çalışılması
 • Müşteri bilgi teknolojileri grubu ve uygulama kullanıcıları ile iletişimin kesintisiz sağlanması
 • Proje süresince oluşabilecek olan değişimlerden projenin mümkün olduğunca az etkilenmesinin saglanması
 • Test prosedürlerinin detaylı bir şekilde oluşturularak proje sonrasında oluşabilecek risklerin en aza indirilmesi
 • Proje sonlandırıldığında gerekli dokümantasyonun hazırlanıp bilgi aktarımının eksiksiz yapılması
 • Proje tesliminin ardından gerekli desteğin sağlanması

Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)

Yazılım alanında birçok farklı projenin içerisinde yer alan INSPIREIT, bilgi ve birikimini Enerji Dağıtım ve Satış sektöründeki isletmelere yönlendirerek Mobil Sayaç Okuma (MSO) ve Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) uygulamasını hayata geçirmistir.

INSPIREIT, ABYS'nin tasarlanması ve geliştirilmesi sırasında, yurt dışı pazarlarda kullanılan teknolojideki son gelişmeleri takip ederek Türkiye’deki Enerji Dağıtım ve Satış sektörünün ("UTILITIES") kendine özgü kosul ve gereksinimlerini en etkin sekilde karşılayacak bir uygulama geliştirmeyi hedeflemistir. Bu hedef ile geliştirilen ABYS sistemi üç katmanlı sistem mimarisi ile Oracle Veritabanı performansını kullanarak, tümüyle web-tabanlı bir çözüm olarak hizmet vermektedir.

ABYS, su, gaz, elektrik ve jeotermal enerji aboneleri için abonelik işlemleri, abone itirazları, tüketim ölçme (sayaç okuma), tahakkuk, tahsilat ve abonelik hizmetlerine yönelik saha işlemlerini (is emirleri) kapsamak üzere tasarlanmıstır. Su/Gaz/Elektrik/Jeotermal abonelerine yönelik ortak işlemler ve özel işlemler, yazılım ürününün tasarımı aşamasında belirlenmiş ve yazılım modülleri, hem ortak işlemleri hem de özel gereksinimleri karşılayacak biçimde uyarlanarak esnek bir yapıya kavuşturulmustur.

Geliştirilen yazılım ürünleri, yürürlükteki TC yasalarının, mevzuatın ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı tüm operasyonları kapsamaktadır. ABYS, mevzuatın zaman içerisinde degişmesi göz önüne alınarak tasarlanmıştır; dolayısıyla mevzuat degişikliklerinin program değişikliğine gerek kalmayacak şekilde hızla uygulamaya geçirilmesi sağlanarak, gereksinimlere göre uyarlanabilecek parametrik bir altyapı oluşturulmuştur.

Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), Enerji Dağıtım ve Satış işletmesinin tüm işlevlerini gerçekleştiren "Bütünleşik Bilişim Sistemi" kapsamında yer alan bir bileşendir. Abonelik işlemleri ve müşteri hizmetlerine ilişkin iş süreçlerinin bilişim sistemi ortamında yerine getirilmesini sağlayan ABYS, işletmenin "Coğrafi Bilgi Sistemi", "Bakım Yönetim Sistemi" ve "Iş Yönetim Sistemi" ile bütünleşik olarak çalışmakta ve ABYS'nin işlevsel kapsamı gereği diğer alt sistemler ile gerçek zamanlı olarak karşılıklı veri alışverişinde bulunmaktadır.

ABYS Temel Modülleri

 • Abone Ödemeleri Hukuki Takip
 • Kredi kartı ile Web üzerinden ödeme sistemi (SanalPos)
 • Anlaşmalı banka üzerinden otomatik ödeme talimatı sistemi
 • ABYS Saha İş Emirleri
 • RF ile Mobil Sayaç Okuma sistemi (MYO)
 • Yönetimsel mali raporlama ve analiz modülü (Oracle Business Intelligence)
 • Talep İşlemleri
 • Abonelik İşlemleri
 • Abone İtirazları
 • Sayaç Okuma İşlemleri
 • Tahakkuk İşlemleri
 • Tahsilat İşlemleri
 • Şebeke Kontrol ve Kesinti
 • Bilgilendirme Sistemi

Dış Kaynak & Personel Sağlama

INSOURCE Uzman İK Danışmanları

Karşılıklı yapılan görüşmelerde iş ihtiyaçlarınızı analiz eder,

Gerek kariyer veritabanları üzerinden gerekse INSOURCE veritabanından uygun adaylara ulaşır,

Birebir yapılan görüşmelerde adayları uzmanlık ve kişilik profiline göre değerlendirir,

Pozisyona uygun niteliklere sahip adayları size yönlendirir.

Çalıştığımız IT Pozisyonları

 • Yazılım Mühendisi
  • - Microsoft .NET Core Uzmanı
  • - JAVA Uzmanı
  • - ORACLE PL/SQL Uzmanı
  • - C / C++ Yazılım Uzmanı
 • İş Zekası Uzmanı (ETL, BO, SSIS, SSRS, SSAS)
 • Proje Yöneticisi
 • İş / Sistem Analisti
 • Test Mühendisi
 • Veritabanı Yöneticisi (DBA)
 • Sharepoint Uzmanı
 • Mobil Uygulama Gelistirme Uzmanı
 • Web Uygulama Gelistirme Uzmanı
 • Web UI Uzmanı
 • ERP Danışmanı
 • Network Yöneticisi
 • Network Uzmanı
 • Sistem Yöneticisi
 • Sistem Uzmanı
 • Teknik Destek Uzmanı

Referans Projelerimiz

Donanım & Oracle Engineered Sistemler

Gereksinimlerinize ve taleplerinize özel esnek çözümler sunuyoruz.

Donanım Çözümleri Ürün Yelpazemiz:

 • SPARC tabanlı sunucular
 • X86 tabanlı sunucular
 • Oracle Exadata Database Machine
 • Oracle Big Data Appliance
 • Oracle Database Appliance
 • Oracle SuperCluster
 • Oracle MiniCluster
 • Oracle ZFS Storage Appliance
 • Oracle VM Server for x86
 • Oracle VM Server for SPARC
 • Depolama ve Tape Storage

Donanım hizmetlerimiz kapsamında bilgi işlem alt yapınızı inceliyor ve ihtiyaçlarınızı karşılıklı görüşerek size güvenilir ve genişletilebilir çözümler sunuyoruz. Sistemlerin kurulumunun yanı sıra, destek ve bakım hizmetlerimizle her zaman yanınızdayız.

Sunduğumuz Oracle SPARC ve X86 tabanlı çözümlerle, en gelişmiş güvenlik özellikleri ve üstün performans almanın yanı sıra, yerleşik sanallaştırma imkanları ile birlikte kurumsal bilgi işlem altyapınız için ideal çözüme kavuşmuş olacaksınız.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültenlerimiz için kayıt olabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA

SM hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.